Heromice Colors - Select your mice cor color

MiceColor:


[TR] Fare kürk rengi seçmek için öncelikle oyunda 20 peynir toplamış olmanız gerekmektedir.
Daha sonra yukarıdaki palet yardımı ile MiceColor belirleyiniz. Örneğin sarı için #ccff00 kullanılacaktır. Daha sonra oyunda

/renk MiceColor

yazarak renginizi belirleyiniz. Örnek: /color #ccff00

[EN] In order to select the mouse fur color in the game you must collect 20 spent.
Then, with the help of the above MiceColor Set palette. For example, the yellow #ccff00 using. Later back the game and write

/color MiceColor

Eg: Örnek: /color #ccff00

Oyuna Dön - Back to game